NASZE LICEUM

NASZE LICEUM

 

Opis placówki

Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego to bezpieczna, przyjazna szkoła, wdrażająca nowatorskie pomysły i dbająca o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Nasze Liceum to miejsce, w którym uczymy, jak odnosić sukcesy działając etycznie, jak osiągać swoje życiowe cele z zachowaniem godności i uczciwości. Tutaj każdy uczeń otoczony jest szczególną troską pod względem dydaktycznym i wychowawczym, z dbałością o odpowiedni poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczo-profilaktycznych. Jesteśmy placówką, w której pielęgnowana jest pamięć o historii naszej Ojczyzny z jednoczesną otwartością na wszystko to, co dobrego niesie ze sobą współczesność. Nasza szkoła chętnie i z zaangażowaniem współpracuje z Rodzicami uczniów - warsztaty, spotkania, dzienniczek ucznia on-line, a samym Uczniom zapewnia przyjazną, rodzinną atmosferę, która sprzyja zdobywaniu wiedzy, zachęca do bycia odkrywczym i twórczym. Atutem Liceum im. Bogdana Jańskiego jest na pewno bogata baza dydaktyczna przy jednoczesnym kameralnym klimacie nauki.

 


 

Historia placówki

Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego to nowa szkoła, otwierająca nowe możliwości. Jest to placówka, w której nauka jest bezpłatna, a dbałość o efektywne wychowanie i edukację stawiana jest na pierwszym miejscu. W swoim sposobie funkcjonowania  Liceum im. B. Jańskiego odwołuje się do chrześcijańskiego systemu wartości, mając na celu troskę o poziom nauczania oraz  bezpieczeństwo ucznia, zgodnie z nauką Bogdana Jańskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców oraz Patrona Szkoły. Skutecznie i z pożytkiem dla wszystkich uczniów kształtujemy promowany przez naszego Patrona - Bogdana Jańskiego, model „człowieka zintegrowanego”, który łączy sprawność i skuteczność działania z ideałami chrześcijańskimi. Liceum im. B. Jańskiego tym różni się od innych szkół, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w uczniach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie.

Dewiza: Prawda – Dobro – Skuteczność wskazuje, iż nasza szkoła kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności zawodowe, ale także na formowanie ludzi działających godnie i uczciwie.

 

Statut Liceum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

 
Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego to:
  • bezpieczna, przyjazna szkoła, wdrażająca nowatorskie pomysły pod skrzydłami opieki merytorycznej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 
  • liceum o katolickim charakterze (nie wyznaniowym), w którym uczymy jak odnosić sukcesy działając etycznie
  • miejsce, w którym każdy uczeń otoczony jest szczególną troską pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym, z dbałością o odpowiedni poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych
  • szkoła, w której pielęgnowana jest pamięć o historii naszej Ojczyzny
  • placówka chętnie i z zaangażowaniem współpracująca z Rodzicami uczniów - warsztaty, spotkania, dzienniczek ucznia on-line
  • przyjazna atmosfera, która sprzyja zdobywaniu wiedzy, zachęca do bycia odkrywczym i twórczym wszystkich uczniów
  • ścisła współpraca ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego - możliwość kontynuacji nauki w szkole wyższej na preferencyjnych warunkach.