OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA

Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego znajduje się na os. Niepodległości 19 w Krakowie. Budynek położony jest przy niezbyt ruchliwej ulicy, chodniki i przyszkolny parking pozwalają na bezpieczny dowóz przez rodziców i dojście do szkoły pieszo. Obiekt szkoły jest monitorowany. Na terenie placówki znajdują się:

 • pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne,
 • duża sala gimnastyczna,
 • wielostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
 • biblioteka z czytelnią z bogatym i ciekawym księgozbiorem,
 • stołówka,
 • sklepik szkolny,
 • terrarium z wystawą żółwi,
 • boisko szkolne i tereny zielone.

Zapewniamy:

 • bezpłatną naukę
 • bezpieczeństwo
 • katolicki charakter
 • naukę w systemie "jednozmianowym" w godzinach 8:00-16:00
 • lekcje prowadzone w sposób warsztatowy, wymagające aktywności uczniów
 • profesjonalną kadrę pedagogiczno - dydaktyczną
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
 • rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach Kół Zainteresowań
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielami
 • zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane w ramach specjalnego autorskiego Programu Profilaktyki Społecznej
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.