profile klas

Profile klas

 

Prowadzimy nabór do klas:

 

 

Liceum czteroletnie:

 

 

Profil  klasy

 

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone

 

Klasa 
humanistyczna

 

język polski
historia
 język angielski

 

 

Klasa
matematyczno - fizyczna

 

matematyka

fizyka

język angielski

 

 

Klasa
biologiczno - chemiczna

 

biologia
chemia

język angielski

 

 

Klasa
 językowo - turystyczna

 

 

geografia

 język angielski

II język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum trzyletnie:

 

 

klasa

 

obowiązkowe przedmioty rozszerzone

 

do wyboru  przedmiot rozszerzony spośród

 

przedmioty uzupełniające

 

 

klasa 
humanistyczna

 

język polski
historia
 język angielski

 

 

wos

 lub II język obcy
(do wyboru niemiecki,  hiszpański, rosyjski)

 

 

 

 

przyroda

 

 

klasa
biologiczno-chemiczna

 

biologia
chemia
matematyka

 

 

-

 

historia

i społeczeństwo

podstawy technologii laboratoryjnej

edukacja zdrowotna

 

 

klasa
matematyczno-informatyczna

 

 

 

matematyka
 informatyka

język angielski

 

 

fizyka
 lub II język obcy
(do wyboru niemiecki,   hiszpański, rosyjski,)

 

 

historia

i społeczeństwo

 

 

klasa
językowo - turystyczna

 

 

geografia
 język angielski

II język obcy
(do wyboru niemiecki, włoski, hiszpański)

 

 

 

-

 

historia

i społeczeństwo

geografia turystyczna konwersacje językowe